AVÍS LEGAL

DRETS D’AUTOR

La web http://www.font-romeu.fr és propietat de la Oficina de Turisme de Font-Romeu

Conforme amb el Codi de la Propietat Intelectual, qualsevol ús (representació o reproducció) de tot o part de la web queda prohibida excepte amb autorització expressa y prèvia per part de la Oficina de Turisme de Font Romeu.

ADVERTÈNCIA

Les dades, no exhaustives, presents a la web de la Oficina de Turisme de Font Romeu s’ofereixen de manera informativa. Es recullen diversos mesos abans de la seva publicació. La Oficina de Turisme de Font Romeu no pot ser considerada responsable de les modificacions susceptibles de realitzar-se durant el curs de l’any. Per la qual cosa, correspón als usuaris verificar l’exactitud de la informació amb els diferents prestataris.

VINCLES HIPERTEXT

La Oficina de Turisme de Font Romeu declina tota responsabilitat pel que fa a les pàgines web accessibles des de la seva.

Un link cap a la web http://www.font-romeu.fr només es pot crear amb l’autorització expressa i prèvia de la Oficina de Turismo de Font Romeu

INFORMÀTICA I LLIBERTATS

La web de la Oficina de Turisme de Font Romeu ha estat declarada a la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Podeu exercir el dret d’accés, modificació, rectificació y supressió de les dades que us fan referència (art. 34 de la llei “Informàtica i Llibertats” de 6 de gener de 1978). Per a qualsevol sol•licitud, adreceu-vos a:

Oficina de Turisme de Font Romeu
82 Avenue Emmanuel Brousse
B.P. 55 – 66122 Font-Romeu Cedex
Tél. (0)4.68.30.68.30 – Fax (0)4.68.30.29.70

CRÈDITS FOTOGRÀFICS

Crèdits fotogràfics.

INFORMACIÓ LEGAL

Director de publicació:

Christian Sarran, Directeur

Concepció, realització i housing de la web:

StudioHookipa
8 Rue Jean Mermoz 31770 Colomiers
Tél : 05 61 20 91 80
mail : contact@studiohookipa.com

Site Web : studiohookipa.com

Documentation & brochures

Trobeu aquí tots els fulletons consultables y descarregables en línia (fulletó, guia d'acollida, quadern de vacances, quadern família ...)

Consultar

Reservar keyboard_tab

Vol reservar una activitat o un allotjament? És aquí!

Reservo